Forsuring

Kyndestoft Acid-system er en teknologi til forsuring af gylle med svovlsyreopløsninger med eller uden N tilsætning, direkte under udbringning af gylle med slæbeslanger. Svovlsyreopløsningen opbevares i en fronttank på traktoren. Fra fronttanken pumpes svovlsyreopløsningen til udgangsrøret på gylletanken, hvor de to flow opblandes. pH måles i den opblandede gylle i udlægningsslangerne. Udbringning: Svovlsyreopløsningen tildeles i liter pr./ha. Der startes op i manuelt i forhold til erfaringsmæssig behov alt efter gylletype svine, kvæg eller biogylle. Ph måleren viser aktuelle Ph niveau og der kan manuelt korrigeres under kørsel, automatikken slås til og der doseres nu i liter pr./ha.

Forsuringsanlæg 1500L grøn

KY33216

Tank volumen

1500 liter

Forsuringsanlæg 1500L rød

KY33215

Tank volumen

1500 liter

Kapacitet pumpe

150 l/min